กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 1     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10  หน้าแรก


โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

 

ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียน

More...
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

 

กิจจกรรมดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

More...
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

 

ขอต้อนรับสู่ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล...

More...
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล (ITA Online 2022)
   9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)
   9.2 การบริหารงาน (O10-O17)
   9.3 การบริหารเงิน งบประมาณ (O18 - O24)
   9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
   9.5 การจัดการร้องเรียนการทุจริต (O29 - O33)
   10.1 การดำเนินการป้องกันทุจริต (O34 - O41)
   10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (O42-O43)
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฏหมาย พรบ.การศึกษา
    ระเบียบบริหารงานบุคคล
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News
 
Social Network
 
 
 

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   920 คน

สถิติปีนี้:        9567 คน

สถิติทั้งหมด: 14272 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

ประวัติสถานศึกษา

ปี  พ.ศ.2476  ก่อตั้งโรงเรียนซึ่งเดิมชื่อ  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์  เมื่อวันที่ 1 กันยายน  พ.ศ. 2476  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน  ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ  นายนิพนธ์  นุฤทธิ์มนตรี  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปี  พ.ศ. 2485  ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  เป็นเอกเทศ  1 หลัง  เป็นอาคาร  แบบ ป.1  ขนาด  1 ห้องเรียน  ของกระทรวงศึกษาธิการ  สร้างบนเนื้อที่ประมาณ  7 ไร่  ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 1-4  รวม  4  ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2520  ทางราชการอนุญาตให้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนจากที่ตั้งเดิม  เนื่องจากประสบปัญหา  น้ำท่วมบ่อย  และพื้นที่คับแคบ มาตั้งที่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน  บริเวณที่ชาวบ้านเรียกว่า       "โนนส้มกบ"  ซึ่งเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปี  พ.ศ.  2537  ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รวม  8 ชั้นเรียน

ปี  พ.ศ.  2539  ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีที่ 1-3  ซึ่งในปีแรกมีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  19  คน  และในปีนี้ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์เป็นโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

ปัจจุบันมี นางสาวชลธิชา ชัยชนะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่ตั้ง   :   หมู่ที่ 2  บ้านหนองโพธิ์  ตำบลหนองแวง  อำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40320

พื้นที่ทั้งหมด  26  ไร่  57  ตารางวา  โทรศัพท์  088-5496487  โทรสาร -

e-mail: nongpho.school@gmail.com    website:  http:// school.obec.go.th/nongphoe/

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่