กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 1     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10  หน้าแรก


โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

 

ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียน

More...
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

 

กิจจกรรมดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

More...
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

 

ขอต้อนรับสู่ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล...

More...
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล (ITA Online 2022)
   9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)
   9.2 การบริหารงาน (O10-O17)
   9.3 การบริหารเงิน งบประมาณ (O18 - O24)
   9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
   9.5 การจัดการร้องเรียนการทุจริต (O29 - O33)
   10.1 การดำเนินการป้องกันทุจริต (O34 - O41)
   10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (O42-O43)
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฏหมาย พรบ.การศึกษา
    ระเบียบบริหารงานบุคคล
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News
 
Social Network
 
 
 

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   920 คน

สถิติปีนี้:        9567 คน

สถิติทั้งหมด: 14272 คน

ข่าวคราว กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของเรา
    ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อำเภอภูเวียง ประจำปีกา

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฉบับที่ 4/2565(ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565)เรื่อง : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจ...
    การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกา

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฉบับที่ 3/2565(ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565)เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษ...
    การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 และรับทุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฉบับที่ 13/2565 News : NO. 13/2565 เรื่อง ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 และรับทุน...
    ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฉบับที่ 12/2565News : NO. 12/2565เรื่อง ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุก...
    โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล รับรางวัลชนะเลิศ ก

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฉบับที่ 11/2565News : NO. 11/2565เรื่อง รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ เทิดพระค...
    โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลประกาศเจตนารมณ์ต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฉบับที่ 10/2565 News : NO. 10/2565 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต...
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุ

✍️ ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฉบับที่ 9/2565News : NO. 9/2565เรื่อง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565...
    การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฉบับที่ 8/2565News : NO. 8/2565เรื่อง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯ ที่10 ...
    อาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

++ อาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติ ++เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิ...
    กิจกรรม พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฉบับที่ 7/2565News : NO. 7/2565เรื่อง วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565...
    ประชุมผู้ปกครอง และเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรีย

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฉบับที่ 6/2565News : NO. 6/2565เรื่อง ประชุมผู้ปกครอง และเปิดภาคเรียนที่ 1/2565...
    โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัย

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฉบับที่ 5/2565News : NO. 5/2565เรื่อง โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวิน...
    การนิเทศและตรวจเยี่ยมโรงเรียน การประเมินผลการ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฉบับที่ 4/2565News : NO. 4/2565เรื่อง การนิเทศและตรวจเยี่ยมโรงเรียน การประเมินผล...
    การสอบวัดระดับความสามารถด้านการอ่านและเขียน RT (R

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฉบับที่ 3/2565News : NO. 3/2565เรื่อง การสอบ RT (Reading Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...
    เข้ารับรางวัลการประกวดเรียงความ (ระดับประถมศึก

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฉบับที่ 2/2565News : NO. 2/2565เรื่อง เข้ารับรางวัลการประกวดเรียงความ (ระดับประถมศึ...
    รับทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำภา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฉบับที่ 1/2565News : NO. 1/2565+++ วันที่ 28 มกราคม 2565 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้เชิญผ...
    การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้กั

+++ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้กำหนดเป็นวันเปิดเรียน (On-site) โดยตั้งจุดตร...
    การจัด 6 กิจกรรมหลัก รูปแบบ Online ช่วงปิดเรียนกรณีพิ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16/2564News : NO. 16/2564เรื่อง กิจกรรมอนุบาลบ้านโฮมฮักตามแนวการศึกษาบูรณาก...
    มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำภา

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15/2564News : NO. 15/2564เรื่อง มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำภ...
    เข้ารับรางวัลการประกวดเรียงความ เทิดพระคุณแม่

เข้ารับรางวัลการประกวดเรียงความ เทิดพระคุณแม่ จัดโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น (รางวัลชน...
    ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ...
    รายงานการอบรม

โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลจัดเข้าค่ายอบรม ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...
    โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลจ่ายเงินเยียวยา

โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่า...
    นายอำเภอพระยืน ท่านชินกร แก่นคง เข้าเยี่ยม

 นายอำเภอพระยืน ท่านชินกร แก่นคง เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหน...
    การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

ร.ร.หนองโพธิ์ประชานุกูลของเรากิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564...
อ่านข่าวทั้งหมด...